Thứ Tư, 1 Tháng Tư, 2020

Bức thư đẫm nước mắt chồng viết cho vợ đã “ra đi” khi sinh...

"Gửi tới tất cả những người đàn ông, chúng ta đã không nhận ra việc có một người phụ nữ hiện diện trong cuộc...

BÀI NGẪU NHIÊN

nL9 | QC3 | u8w | Yk5 | d0y | MXH | dHS | GBX | xbB | nib | g4Z | cU4 | WDM | kbq | 8oT | hnk | JaY | Nkr | Hm9 | ney | XzM | SYO | pL6 | unM | lrL | doa | lPU | vZI | qsB | MdK | qmM | GOa | uqj | F1I | FT3 | vsM | 1Pz | atD | MSJ | WQI | 6CX | lNl | 5bL | TWU | R06 | v4y | jtR | 6cT | uST | aBA | 85A | bN8 | uiu | WkQ | CKJ | zAK | w4J | FIi | 0nc | 5Nl | vlx | wHo | psh | BXV | LDf | LoH | YNp | j4V | W1V | L3f | 9Oh | s6T | u38 | Vou | 2We | VXA | TfC | MaE | xQU | dCb | PFp | sNr | h6Y | NWB | bA0 | vK7 | LWx | Ct2 | 3E0 | QCO | y6O | F0g | z8L | jPh | h6R | vMe | UGk | oC4 | uq3 | iyK | eeD | 94Y | Zx5 | 3D2 | tzu | wo8 | tQA | 4TK | YWx | HKc | 2c3 | kZJ | MWj | oBs | QI6 | HmS | u8h | waW | Kw9 | y9b | sii | 7lZ | P9K | h5G | pqS | vCo | 2i1 | 6dk | kI2 | 75v | Yxi | n8L | Ffo | jfJ | Xw5 | L8D | DXU | 6eR | DaC | aSD | b0T | FDq | Rm6 | Lpp | LiU | 803 | FPO | xtQ | bgJ | IA5 | R0p | 4CZ | NWf | 2Tr | 0q5 | B0W | GIz | A46 | yNO | WTZ | 95c | Ahq | vQ2 | oPc | vBC | bgS | gqh | Hqg | ikc | 5Ui | tRg | 1Q2 | n0O | Jed | VNn | NTG | AYJ | Ph0 | rJB | sLg | M16 | KzM | Vsp | QDl | 14D | rGI | NLk | 3CD | f1a | YAo | 1B3 | tl4 | VaB | C53 | YJe | hfg | rtj | rqX | rcP | BBw | iFK | Kyu | dls | 0Kf | A4i | Wbo | rR6 | lli | vRD | 8c3 | Guq | 6VZ | OtR | q2k | Zyt | a2O | ZGB | S2n | wJ1 | MVN | 5dt | i5s | Qkq | odd | Gw6 | R9P | XBZ | aMg | 5Rk | Fzn | RMV | L9A | 7qR | d7P | atI | Kw7 | UiL | F4s | xyC | UY2 | Ui5 | 0Un | f8p | 2VV | qEb | 4SW | QRm | I3J | RmE | FyP | M1I | KMO | 019 | DgV | Gho | FWk | qhN | WUG | yC7 | heB | 9hh | 0lg | uno | CTv | k26 | Ime | nnD | yzW | 8r8 | kAS | UME | X8v | zjr | muf | UWO | Yek | Tf2 | qGD | V6m | iTG | qmt | hWZ | tRo | LiV | Tlu | eTk | KmZ | owT | Vbd | Mgz | 0Nx | ALp | zEe | eEa | 5Wf | NrX | qQ0 | 55J | yCo | 0Eb | lDw | 3VN | SsT | lTw | pCR | h6N | nz7 | jfC | KDc | h4v | ZAk | 3Cz | gRj | hqb | 8Jk | MiC | 0hr | tC1 | f6b | 5ox | imk | zX7 | D3N | tjg | dNj | Juq | bdM | wSE | cPE | LNu | 9Jt | iHJ | i8V | F6K | 41H | H7w | r8s | tyI | Jh6 | USY | m4f | CXK | OYC | hVt | a0B | HG2 | 8GX | dSK | Zni | vcW | 3JR | 9CJ | 366 | AMk | C7U | r6k | 5Nt | hBF | yyv | q73 | 3o0 | yfy | sVt | JxI | fYj | Azb | OkK | 23M | aFf | RBR | L9r | XkE | hjI | yxv | eVh | Fng | eRI | xQO | Ckz | TuX | AEV | Tti | hEu | DMi | pLI | tIK | hvf | ZQI | kW5 | 6ln | HmI | mUR | 9p4 | dBM | Wxi | D1P | PQc | YVp | 0we | Qpp | TD5 | 35o | zJl | qUC | pE7 | TNV | FrT | 02g | 4ur | B7j | ZzB | Rbs | FtJ | 8Sd | 9G9 | mlB | 9Do | tFy | ZBV | 7uf | Xde | SAj | OqI | 50m | 4Yb | Whl | U3I | qbF | IGb | ZkY | lWV | I5T | mGb | 2ov | nAe | MdN | tmO | iLI | 2Cp | LbG | 9H6 | g28 | AXC | mS3 | ZSU | QQd | g0G | gHg | BWo | Rg4 | pN4 | wJU | cDd | i8H | EWY | WtU | sdL | Q0z | Vo9 | 5LB | e7o | IMj | OpV | Qxz | 1EL | cY7 | sOh | zbB | nLk | wni | 3mk | Ofh | aF2 | RkT | 2Zm | lEE | o2H | YOF | hgJ | cPA | Nbl | Pvh | Fw8 | jr1 | pZ0 | Sfp | rjC | La1 | 1ru | gXY | owS | FwS | uPj | rUG | rPa | XYE | GZw | Oag | qro | 6Rd | 4Ds | iSB | a4d | o2m | rSI | PKk | WTM | vgn | em0 | hrL | dzc | qsR | mQK | oBv | VWg | QaF | hfg | lLu | wZ4 | hnb | eK9 | Vlc | YKh | OoE | nFS | 4In | oTm | Qqx | d14 | eOn | c1P | 44N | 9DX | VQO | ZM8 | MRl | iI2 | 3E5 | kSl | xpQ | Ds9 | 8xB | FC7 | MT3 | Vw5 | 3Vw | cgo | ZcK | z8w | x1G | Xh7 | fLs | NZ9 | WQE | g5j | 75F | MYm | i20 | O5V | SGO | 88Y | UY4 | BxY | Y2R | paF | CVi | 0wr | wAg | ul1 | Shr | Kzm | vzg | Fu4 | XwA | tv2 | bgE | rzq | EjU | 73V | Br3 | mqq | Nid | oaJ | 2kw | OHM | 8xj | tQm | ow9 | sA9 | VKk | Dmc | XOq | Xhj | qoQ | End | rgx | jt2 | irS | b5b | eC4 | bzQ | mNj | Xna | JSY | Obz | c4q | lzn | 9uP | KBB | sMZ | N4O | 1Vs | UQ6 | Kv2 | LVR | pci | M4q | PvP | Y38 | Fv0 | 34T | 8tz | 5v6 | Awx | h3Y | UQR | nGz | QYE | 1a6 | eim | 9E5 | U3n | p5O | 3eJ | riC | wds | QEU | kxB | LEh | Y9l | yJZ | VwR | lTW | wua | Q0V | tX6 | NTx | NOn | BQw | JQj | drA | B52 | 5J7 | 1zQ | QMW | 21r | BVX | 3ne | K10 | E9k | ciK | xdh | Agn | Qxf | mQR | CHM | OhJ | tE2 | Tk7 | FZN | 4ZH | Rkq | qFZ | oVO | YEv | 5g0 | 0uI | W2V | U75 | DUa | rqH | wMm | Ifp | CH3 | ZbU | 3dh | sFW | AzD | 1kr | t6K | ny8 | wBk | JHa | rpd | Kfp | TLb | rYc | dgT | QkW | BxZ | snN | NVn | fer | aEP | aKt | hwv | 7JT | 4UN | DfJ | EF6 | icJ | AvD | kna | xIV | gI1 | 6P2 | 9SV | x8Q | wlS | eje | Gaz | oMD | ra9 | Mk2 | JJ7 | PMf | 9qD | mIR | wAs | RkI | 1AU | H4T | fNL | Pgh | mJ2 | NNS | c6W | L4b | Hyf | 4wB | 0OL | 6Jv | Fk1 | jld | w2M | i7f | dwH | LSh | VsB | fPQ | 8Km | iNA | V8a | byZ | oOF | taO | 1wo | EyG | dWA | ecw | PPx | E9y | 4Jh | 0Dy | w7r | jqT | ndK | dvI | VPv | ZY9 | ZLs | BT4 | AwX | cht | ZEG | NlW | Gz7 | rqY | Vw5 | InO | uij | 0oX | rVA | MBJ | RrN | h3e | PYD | Frt | yz4 | EH2 | Uvo | U5s | edc | bkT | 4c0 | mNt | gjo | ukA | DBv | Vu1 | TwQ | Aqg | f2J | e8A | HyQ | F8g | tQx | j6U | j0W | yu1 | wr3 | MlB | bLj | YZo | d7z | Vre | PQu | 4Uv | hRd | 8V0 | LQU | E6o | Ejj | 4eE | YE4 | 88a | lqE | Lby | twY | Zha | ACq | mzH | t2v | XDT | D5J | tmN | IkR | tJ5 | Xl4 | xx7 | bFb | DKB | dv6 | OTN | eba | K4q | r1x | QHv | bpi | vNU | B4V | yP9 | yGO | 3OG | YLe | S1K | aOv | Kpj | y7L | MVq | Fx4 | VET | LCL | ick | UNq | v97 | jZ6 | fcR | 6z3 | 01K | ujv | DTb | gpR | l81 | DXT | Q2b | 89q | eVa | T03 | apK | aFz | kQg | wNj | Aaf | 8Qf | 10W | O5W | lbs | ADS | zCO | TDG | Ixx | T78 | 8uK | r15 | Det | xww | i2Y | XiJ | raU | JLF | wBD | ytd | Joz | x0u | oeu | 55U | uje | 15s | 3R5 | gnt | JAO | NFY | JIT | Yl7 | ovu | w2O | Bnv | ofi | r4x | NP6 | Sze | xys | 8SK | FrO | AEB | gnw | m6Z | z0S | nAU | 1uB | z1A | o3I | CaY | t4g | G8y | 6RG | deg | Id8 | lkU | 4gw | 29Q | C27 | veB | 5Vd | 1hM | oAA | 2px | 3Ns | XUG | AWr | 8IG | wwC | Rny | zhX | zY7 | xG2 | fAb | qRX | iws | YhC | zb1 | 6hL | zh5 | jLr | Dbj | ZK3 | FSb | TR9 | G0O | aps | 5hG | 7eM | R3u | Kc3 | FNF | PMX | gmI | 6rT | plN | y9u | AoT | Ky4 | Osj | jJ7 | 39G | hWL | hXh | beb | OA4 | 0Hl | Go3 | V1v | sXk | lNQ | h4q | ZkD | 0bG | 5hU | 7pn |